آمارگیر جدید وبلاگ و سايت

 

كد زیر مربوط به آمارگیر شماست كه باید در قسمت مناسبی از سایت یا وبلاگ خود قرار دهید

چنانچه این كد را برای وبلاگ خود انتخاب كرده اید ، در بخش تنظیمات وبلاگ
قسمت كدهای اختصاصی كاربر، در ابتدای تمامی كدها قرار دهیدبازگشت به صفحه قبل