به نام او که سرخ رویی ما به مدد لعل لب اوست

    بازی آنلاین - Games Online 

لطفا تا لود شدن بازی مورد نظر كمی منتظر شوید

آموزش بازی در انتهای صفحه

نام بازی : تنیس روی میز - فانتزی

 

آموزش این بازی »

دكمه های استفاده كننده :  فقط حركت موس میباشد .

توضیح تا شروع بازی        :  یكی از حالتهای آسان ، متوسط و سخت را انتخاب روی دكمه شروع كلیك كنید.

نكته های بازی                  :  این بازی نكته خاصی ندارد .

 

برای انتخاب بازی دیگر لطفا به منوی اصلی بازی های آنلاین بروید

منوی اصلی بازی های آنلاین
بازگشت به صفحه قبل