هلن » فصل من » حس تازه

 $ تعداد آهنگ های اين آلبوم » 9
 $ سال انتشار اين آلبوم        » 1388
 

فصل من


2. حس تازه           پخش آهنگ
 

 دريافت كد اين موزيك ( حس تازه از هلن )
یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و رو شه
دوباره با تو و یه حس تازه رو به روشه
یه کاری کن که خونمون بهونتو بگیره
سر یه شب نبودنت ، يه زندگی بمیره

منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم
منو ببر که عاشق یه فرصت دوبارم
بذار کسی که می دونی برات مرده همیشه
دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه
دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه

بسه ، خستم ، اگه می بینی چشامو بستم
اگه دارم تو رو می پرستم ، می خوام ببینی پای تو هستم ، پای تو هستم
بسه ، خستم ، اگه می بینی چشامو بستم
اگه دارم تو رو می پرستم ، می خوام ببینی پای تو هستم

برای زندگی کنار تو بهونه می خوام
اگه هنوزم عاشقی بگو نشونه می خوام
بذار دوباره شونه ی تو تکیه گاه من شه
بذار دوباره خونه غرق این یکی شدن شه
بذار دوباره خونه غرق این یکی شدن شه

بسه ، خستم ، اگه می بینی چشامو بستم
اگه دارم تو رو می پرستم ، می خوام ببینی پای تو هستم ، پای تو هستم
بسه ، خستم ، اگه می بینی چشامو بستم
اگه دارم تو رو می پرستم ، می خوام ببینی پای تو هستم

یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و رو شه
دوباره با تو و یه حس تازه رو به روشه
یه کاری کن که خونمون بهونتو بگیره
سر یه شب نبودنت ، يه زندگی بمیره

منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم
منو ببر که عاشق یه فرصت دوبارم
بذار کسی که می دونی برات مرده همیشه
دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه
دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه

بسه ، خستم ، اگه می بینی چشامو بستم
اگه دارم تو رو می پرستم ، می خوام ببینی پای تو هستم ، پای تو هستم
بسه ، خستم ، اگه می بینی چشامو بستم
اگه دارم تو رو می پرستم ، می خوام ببینی پای تو هستم

برای زندگی کنار تو بهونه می خوام
اگه هنوزم عاشقی بگو نشونه می خوام
بذار دوباره شونه ی تو تکیه گاه من شه
بذار دوباره خونه غرق این یکی شدن شه
بذار دوباره خونه غرق این یکی شدن شه

بسه ، خستم ، اگه می بینی چشامو بستم
اگه دارم تو رو می پرستم ، می خوام ببینی پای تو هستم ، پای تو هستم
بسه ، خستم ، اگه می بینی چشامو بستم
اگه دارم تو رو می پرستم ، می خوام ببینی پای تو هستم

بسه ، خستم ، اگه می بینی چشامو بستم
اگه دارم تو رو می پرستم ، می خوام ببینی پای تو هستم ، پای تو هستم
بسه ، خستم ، اگه می بینی چشامو بستم
اگه دارم تو رو می پرستم ، می خوام ببینی پای تو هستم

پخش آهنگ
 

بازگشت به صفحه قبل