محسن یگانه » سرگرمی تو _ كنسرت

 $ خواننده  » محسن یگانه
 


*. سرگرمی تو _ كنسرت           پخش آهنگ
 

 دريافت كد اين موزيك ( سرگرمی تو _ كنسرت از محسن یگانه )
سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم
با این همه ظلم تو ببین باز پای این همه قول و قرار من نشستم

نشکن دلمو به خدا آهم میگیره دامنت و یه روز
نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز
نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی نیستی شده
گریه کار این دل عاشق شب و روز

سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم
یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم
با این همه ظلم تو ببین باز چه جوری پای این همه قول و قرار من نشستم

نشکن دلمو به خدا آهم میگیره دامنت و یه روز
نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز
نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی نیستی شده
گریه کار این دل عاشق شب و روز

دیوونه نکن دلمو و آهم میگیره عاقبت تو رو یه روز
نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز
نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی نیستی شده
گریه کار این دل عاشق شب و روز

نشکن دلمو به خدا آهم میگیره دامنت و یه روز
نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز
نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی نیستی شده
گریه کار این دل عاشق شب و روز

پخش آهنگ
 

بازگشت به صفحه قبل