احسان خواجه امیری » یه خاطره از فردا » دارم میام پیشت

 $ تعداد آهنگ ها » 12
 $ تاریخ انتشار   » 1389
 

دارم میام پیشت


2. دارم میام پیشت          پخش آهنگ
 

 دريافت كد اين موزيك ( دارم میام پیشت از احسان خواجه امیری)




دارم میام پیشت، جاده چه همواره

هوا چقد بوی، عطر تو رو داره

دارم میام پیشت، جاده چه همواره

هوا چقد بوی، عطر تو رو داره

دارم میام پیشت، جاده چه همواره

هوا چقد بوی، عطر تو رو داره

جاده چه همواره، هوا چقد صافه

شب داره موهای، سیاشو می بافه

فقط تو می فهمی، امشب چه خوشحالم

از این خوشی لبریز،‌ رویاییه حالم

دارم میام پیشت، جاده چه همواره

هوا چقد بوی، عطر تو رو داره

دارم میام پیشت، جاده چه همواره

هوا چقد بوی، عطر تو رو داره

امشب تو هم مثل، خودم چه بیتابی

از شوق این دیدار، اصلا نمی خوابی

از اینور جاده، تا اونور جاده

میام آخه چشمات، وعده بهم داده

میام که باز دستات، رفیق دستام شه

دوباره تو عمق، نگاه تو جام شه

دارم میام پیشت، جاده چه همواره

هوا چقد بوی، عطر تو رو داره

دارم میام پیشت، جاده چه همواره

هوا چقد بوی، عطر تو رو داره


پخش آهنگ
 

بازگشت به صفحه قبل