فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز دوشنبه 25 تیر 1403

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 184

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند ، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت ، با من راه نشین باده مستانه زدند
آسمان بار امانت نتوانست کشید ، قرعه کار به نام من دیوانه زدند
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه ، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد ، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند
آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع ، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند
کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب ، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

تعبیر: مشکلی که برایت پیش آمده به زودی برطرف می شود. چشم خود را باز کن و از فرصت ها استفاده کن. بیهوده برای خود گرفتاری و مشکل درست نکن.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 491

به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی ، خیال سبزخطی نقش بسته ام جایی
امید هست که منشور عشقبازی من ، از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی
سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت ، در آرزوی سر و چشم مجلس آرایی
مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد ، بیا ببین که که را می کند تماشایی
به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید ، که می رویم به داغ بلندبالایی
زمام دل به کسی داده ام من درویش ، که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی
در آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زنند ، عجب مدار سری اوفتاده در پایی
مرا که از رخ او ماه در شبستان است ، کجا بود به فروغ ستاره پروایی
فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب ، که حیف باشد از او غیر او تمنایی
درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار ، اگر سفینه حافظ رسد به دریایی

تعبیر: همچنان امیدوار باش و دست از تلاش بر ندار. به زودی به آرزوی خود می رسی. در دوستی و محبت یکرنگ و استوار باش و سست اراده نشو.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 181

بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند ، که به بالای چمان از بن و بیخم برکند
حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا ، که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند
هیچ رویی نشود آینه حجله بخت ، مگر آن روی که مالند در آن سم سمند
گفتم اسرار غمت هر چه بود گو می باش ، صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند
مکش آن آهوی مشکین مرا ای صیاد ، شرم از آن چشم سیه دار و مبندش به کمند
من خاکی که از این در نتوانم برخاست ، از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند
باز مستان دل از آن گیسوی مشکین حافظ ، زان که دیوانه همان به که بود اندر بند

تعبیر: با تمام وجود به هدف خود پایبند باش و آن را رها نکن. به کمک خداوند امید داشته باش تا مأیوس و نا امید نشوی. صبر و تحمل داشته باش و استقامت کن.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 51

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است ، وز پی دیدن او دادن جان کار من است
شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز ، هر که دل بردن او دید و در انکار من است
ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو ، شاهراهیست که منزلگه دلدار من است
بنده طالع خویشم که در این قحط وفا ، عشق آن لولی سرمست خریدار من است
طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش ، فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است
باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران ، کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است
شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود ، نرگس او که طبیب دل بیمار من است
آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت ، یار شیرین سخن نادره گفتار من است

تعبیر: دوستان خود را فراموش نکن. از عیب جویی بی خردان بیمی به دل راه نده. در امر ازدواج موفق و سعادتمند خواهی شد.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 184

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند ، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت ، با من راه نشین باده مستانه زدند
آسمان بار امانت نتوانست کشید ، قرعه کار به نام من دیوانه زدند
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه ، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد ، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند
آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع ، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند
کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب ، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

تعبیر: مشکلی که برایت پیش آمده به زودی برطرف می شود. چشم خود را باز کن و از فرصت ها استفاده کن. بیهوده برای خود گرفتاری و مشکل درست نکن.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 281

یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش ، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش
گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور ، دور باد آفت دور فلک از جان و تنش
گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا ، چشم دارم که سلامی برسانی ز منش
به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه ، جای دل های عزیز است به هم برمزنش
گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد ، محترم دار در آن طره عنبرشکنش
در مقامی که به یاد لب او می نوشند ، سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش
عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت ، هر که این آب خورد رخت به دریا فکنش
هر که ترسد ز ملال انده عشقش نه حلال ، سر ما و قدمش یا لب ما و دهنش
شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است ، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

تعبیر: شرم و کمرویی را کنار بگذار و احساس خود را با دوست در میان بگذار تا سوء تفاهم بر طرف شود. عشق و محبت را با سود و زیان مال و منال برابر ندان. عشق و محبت، پایدار و همیشگی است اما ثروت دنیا، ناپایدار است.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 406

گفتا برون شدی به تماشای ماه نو ، از ماه ابروان منت شرم باد رو
عمریست تا دلت ز اسیران زلف ماست ، غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو
مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما ، کان جا هزار نافه مشکین به نیم جو
تخم وفا و مهر در این کهنه کشته زار ، آن گه عیان شود که بود موسم درو
ساقی بیار باده که رمزی بگویمت ، از سر اختران کهن سیر و ماه نو
شکل هلال هر سر مه می دهد نشان ، از افسر سیامک و ترک کلاه زو
حافظ جناب پیر مغان مامن وفاست ، درس حدیث عشق بر او خوان و ز او شنو

تعبیر: در تصمیم گیری عجول و شتابزده مباش. کاری نکن که بعدها موجب ندامت و پشیمانی شود. دوستان واقعی را بشناس و با آنان مهربان و وفادار باش. روزگار در گذر است و ارزش ندارد که به خاطر مسائل کوچک و حقیر زندگی خود و دیگران را به مخاطره بیندازی.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 414

گلبن عیش می دمد ساقی گلعذار کو ، باد بهار می وزد باده خوشگوار کو
هر گل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی ، گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو
مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست ، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو
حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا ، دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو
شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد ، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو
گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو ، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو
حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است ، از غم روزگار دون طبع سخن گزار کو

تعبیر: راه پیشرفت و ترقی برای تو باز است. فقط باید جرأت داشته باشی و اراده ای محکم. بهتر است به پند و اندرز بزرگان و دوستان گوش فرا دهی. به امید خدا، به آرزوی خود خواهی رسید.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 13

می دمد صبح و کله بست سحاب ، الصـبوح الصبـوح یــا اصحــاب
مــی چـکد ژاله بر رخ لاله ، المــدام المــدام یا احـباب
می وزد از چمن نسیم بهشت ، هان بنوشید دم به دم می ناب
تخت زمرد زده است گل به چمن ، راح چون لـعل آتشین دریاب
در مــیخـانه بسته اند دگر ، افـتـتـح یـا مفــتح الابواب
لب و دندانت را حقوق نمک ، هست بر جان و سینه های کباب
این چنین موسمی عجب باشد ، که ببندند میکده به شتاب
بر رخ ساقی پری پیکر ، همچو حافظ بنوش باده ناب

تعبیر: روزهای خوبی در پیش رو خواهی داشت. به زودی اتفاقات بسیار مثبتی در زندگیت روی می دهد که زندگیت را رونقی تازه می بخشد. به یاری خدا درهای بسته به رویت گشوده خواهد شد. در حال حاضر صلاح نیست که کار خود را عوض کنی. به کار قبلی خود ادامه بده و منتظر شانس های تازه که به تو روی می آورند باش.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 198

گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند ، گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند
گفتم خراج مصر طلب می کند لبت ، گفتا در این معامله کمتر زیان کنند
گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه ، گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند
گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین ، گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنند
گفتم هوای میکده غم می برد ز دل ، گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند
گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است ، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند
گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود ، گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند
گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود ، گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند
گفتم دعای دولت او ورد حافظ است ، گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند

تعبیر: به مراد و مقصود خود خواهی رسید. با دوستان و بزرگان با تجربه چاره اندیشی کن تا با راهنمایی آنها زودتر به مقصود برسی. تردید و شک را از خود دور کن. در راه عشق ثابت قدم و استوار باش.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 314

دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم ، لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم
عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست ، دیرگاه است کز این جام هلالی مستم
از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور ، در سر کوی تو از پای طلب ننشستم
عافیت چشم مدار از من میخانه نشین ، که دم از خدمت رندان زده ام تا هستم
در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است ، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم
بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود ، چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم
بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا ، که به افسوس و جفا مهر وفا نشکستم
صنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت ، آه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم
رتبت دانش حافظ به فلک برشده بود ، کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم

تعبیر: ثابت قدم و با اراده ای محکم راه خود را ادامه بده تا به مقصود برسی. از طعنه ی دشمنان بیمی به دل راه نده. از مشکلات راه نا امید نشو زیرا رسیدن به هدف فداکاری و تلاش می خواهد. از دوستان خود کمک بگیر.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه دوشنبه 25 تیر 1403 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 65

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ، ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار ، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
پیوند عمر بسته به موییست هوش دار ، غمخوار خویش باش غم روزگار چیست
معنی آب زندگی و روضه ارم ، جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست
مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند ، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست
راز درون پرده چه داند فلک خموش ، ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست
سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست ، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست
زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست ، تا در میانه خواسته کردگار چیست

تعبیر: دم را غنیمت بدان و قانع باش. هیچکس نمیداند که عاقبت کار چیست. هرچه خدا بخواهد همان می شود. غم و اندوه برای دنیا کاری عبث و بیهوده است و بر سختی زندگی می افزاید.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی