فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 377

ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم ، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم
دل بیمار شد از دست رفیقان مددی ، تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم
آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت ، بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم
خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست ، تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم
مدد از خاطر رندان طلب ای دل ور نه ، کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم
سایه طایر کم حوصله کاری نکند ، طلب از سایه میمون همایی بکنیم
دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست ، تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنیم

تعبیر: راه دشواری در پیش داری. برای رسیدن به هدف، اراده ای محکم لازم است. باید هوشیار و مراقب باشی تا دچار لغزش و خطا نشوی. از دوستان مشفق و آگاه راهنمایی بطلب و با آنها مشورت کن. صبر و حوصله کن تا با آرامش خاطر به کار خود ادامه بدهی.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 59

دارم امید عاطفتی از جانب دوست ، کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست
دانم که بگذرد ز سر جرم من که او ، گر چه پریوش است ولیکن فرشته خوست
چندان گریستم که هر کس که برگذشت ، در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست
هیچ است آن دهان و نبینم از او نشان ، موی است آن میان و ندانم که آن چه موست
دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت ، از دیده ام که دم به دمش کار شست و شوست
بی گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد ، با زلف دلکش تو که را روی گفت و گوست
عمریست تا ز زلف تو بویی شنیده ام ، زان بوی در مشام دل من هنوز بوست
حافظ بد است حال پریشان تو ولی ، بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست

تعبیر: از انجام کاری نادم و پشیمان هستی و امید به بخشایش داری. به صداقت و خلوص نیت خود امیدوار باش تا جبران مافات شود.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 465

رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی ، آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی
مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتلا ، و اندر چمن فکنده ز فریاد غلغلی
می گشتم اندر آن چمن و باغ دم به دم ، می کردم اندر آن گل و بلبل تاملی
گل یار حسن گشته و بلبل قرین عشق ، آن را تفضلی نه و این را تبدلی
چون کرد در دلم اثر آواز عندلیب ، گشتم چنان که هیچ نماندم تحملی
بس گل شکفته می شود این باغ را ولی ، کس بی بلای خار نچیده ست از او گلی
حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ ، دارد هزار عیب و ندارد تفضلی

تعبیر: هرگز بدون رنج و زحمت به جایی نخواهی رسید. بنابراین بهتر است که کار و کوشش کنی تا به مقصود برسی. زندگی همیشه بر وفق مراد نمی چرخد. باید صبر و تحمل کرد و رنج و زحمت ها را به شادی و سرور تبدیل کرد.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 1

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها ، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
به بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشاید ، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم ، جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید ، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل ، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها
همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر ، نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها
حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ ، متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

تعبیر: از سختی ها و مشکلات روزگار نترس و نا امید نباش. کارها را آسان نگیر و با مشورت و همکاری دیگران در رفع مشکلات بکوش.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 185

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند ، تا همه صومعه داران پی کاری گیرند
مصلحت دید من آن است که یاران همه کار ، بگذارند و خم طره یاری گیرند
خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی ، گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند
قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش ، که در این خیل حصاری به سواری گیرند
یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون ، که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند
رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد ، خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند
حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست ، زین میان گر بتوان به که کناری گیرند

تعبیر: غرور و تعصب را رها کن و آینده نگر باش. اوضاع همیشه بر وفق مراد نیست. در روزگار توانمندی به یاد تنگدستان باش تا خداوند همیشه به تو یاری رساند.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 235

زهی خجسته زمانی که یار بازآید ، به کام غمزدگان غمگسار بازآید
به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم ، بدان امید که آن شهسوار بازآید
اگر نه در خم چوگان او رود سر من ، ز سر نگویم و سر خود چه کار بازآید
مقیم بر سر راهش نشسته ام چون گرد ، بدان هوس که بدین رهگذار بازآید
دلی که با سر زلفین او قراری داد ، گمان مبر که بدان دل قرار بازآید
چه جورها که کشیدند بلبلان از دی ، به بوی آن که دگر نوبهار بازآید
ز نقش بند قضا هست امید آن حافظ ، که همچو سرو به دستم نگار بازآید

تعبیر: در انتظار به سر می بری. نا امید و ناراحت نباش زیرا به مقصود خود می رسی. بلا و مصیبت های رسیده را تحمل کن. در کوره ی حوادث، خود را آبدیده کن و تجربه اندوزی کن تا لذت بیشتری از پیروزی ببری.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 172

عشق تو نهال حیرت آمد ، وصل تو کمال حیرت آمد
بس غرقه حال وصل کآخر ، هم بر سر حال حیرت آمد
یک دل بنما که در ره او ، بر چهره نه خال حیرت آمد
نه وصل بماند و نه واصل ، آن جا که خیال حیرت آمد
از هر طرفی که گوش کردم ، آواز سوال حیرت آمد
شد منهزم از کمال عزت ، آن را که جلال حیرت آمد
سر تا قدم وجود حافظ ، در عشق نهال حیرت آمد

تعبیر: نگرانی را از خود دور کن و به خود ایمان داشته باش. بهتر است از خواسته های خود بکاهی و بطور متعادل زندگی کنی. افراط و تفریط در هیچ کاری درست نیست.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 371

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم ، محصول دعا در ره جانانه نهادیم
در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش ، این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم
سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد ، تا روی در این منزل ویرانه نهادیم
در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را ، مهر لب او بر در این خانه نهادیم
در خرقه از این بیش منافق نتوان بود ، بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم
چون می رود این کشتی سرگشته که آخر ، جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم
المنه لله که چو ما بی دل و دین بود ، آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم
قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ ، یا رب چه گداهمت و بیگانه نهادیم

تعبیر: به توانایی های ذاتی خود تکیه کن. راه پیشرفت برای تو باز است. با تدبیر و تأمل قدم در راه بگذار و از سد مشکلات بگذر. بیهوده به سخنان بی پایه و اساس اعتماد نکن. به عقل و اراده ی خود ایمان داشته باش.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 307

هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمایل ، هر کو شنید گفتا لله در قائل
تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول ، آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل
حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید ، از شافعی نپرسند امثال این مسائل
گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم ، گفت آن زمان که نبود جان در میانه حائل
دل داده ام به یاری شوخی کشی نگاری ، مرضیه السجایا محموده الخصائل
در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت ، و اکنون شدم به مستان چون ابروی تو مایل
از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم ، و از لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل
ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم است ، یا رب ببینم آن را در گردنت حمایل

تعبیر: هیچ چیز به آسانی و سهولت به دست نمی آید. سعی و تلاش لازم دارد. در کاری که در پیش روی داری، با دقت و طمأنینه حرکت کن. عجولانه تصمیم نگیر. از بروز مشکلات و حوادث به خود ترس و واهمه راه نده.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 255

یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور ، کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن ، وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور
گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن ، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت ، دایما یک سان نباشد حال دوران غم مخور
هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب ، باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند ، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم ، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور
گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید ، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور
حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب ، جمله می داند خدای حال گردان غم مخور
حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار ، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

تعبیر: روزگار رنج و حرمان تمام می شود و دوران خوشی و شادکامی به زودی فرا می رسد. امروز اگر دچار رنج و سختی شده ای، فردا نتیجه ی مطلوب را بدست خواهی آورد. صبر و تحمل کلید خوشبختی تو است. به خداوند امید داشته باش و دعا را فراموش نکن.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 476

نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی ، گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی
تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت ، به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی
بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را ، ز لعل روح فزایش ببخش آن که تو دانی
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست ، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی
خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است ، اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی
امید در کمر زرکشت چگونه ببندم ، دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی
یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ ، حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی

تعبیر: راز دل خود را چنان با او در میان بگذار که به گوش نامحرمان و بیگانگان نرسد و به خاطر داشته باش ناامیدی جرم بزرگی است. همیشه امیدی برای ادامه دادن هست، از آن غافل مشو و با او همزبان و همدل باش تا به مقصود خود برسی.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه چهار شنبه 17 خرداد 1402 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 179

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند ، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
من ار چه در نظر یار خاکسار شدم ، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
چو پرده دار به شمشیر می زند همه را ، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است ، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
سرود مجلس جمشید گفته اند این بود ، که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند
غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه ، که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند
توانگرا دل درویش خود به دست آور ، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند
بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر ، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

تعبیر: دوران اندوه تو به پایان و زمان شادکامی فرا می رسد. آن را غنیمت بدان و خدا را شکر کن و فریفته ی لحظات خوش زندگی نباش.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی