فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 144

به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد ، که خاک میکده کحل بصر توانی کرد
مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر ، بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد
گل مراد تو آن گه نقاب بگشاید ، که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد
گدایی در میخانه طرفه اکسیریست ، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد
به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی ، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد
تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون ، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد
جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی ، غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور ، به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد
ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی ، طمع مدار که کار دگر توانی کرد
دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی ، چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد
گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ ، به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد

تعبیر: حقیقت و هدف از تو دور نیست فقط باید بصیر و آگاه باشی و هوشیارانه عمل کنی. در راه عشق به پیروزی خواهی رسید به شرط آنکه اخلاص داشته باشی و دروغ و ریا را از خود دور کنی.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 59

دارم امید عاطفتی از جانب دوست ، کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست
دانم که بگذرد ز سر جرم من که او ، گر چه پریوش است ولیکن فرشته خوست
چندان گریستم که هر کس که برگذشت ، در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست
هیچ است آن دهان و نبینم از او نشان ، موی است آن میان و ندانم که آن چه موست
دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت ، از دیده ام که دم به دمش کار شست و شوست
بی گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد ، با زلف دلکش تو که را روی گفت و گوست
عمریست تا ز زلف تو بویی شنیده ام ، زان بوی در مشام دل من هنوز بوست
حافظ بد است حال پریشان تو ولی ، بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست

تعبیر: از انجام کاری نادم و پشیمان هستی و امید به بخشایش داری. به صداقت و خلوص نیت خود امیدوار باش تا جبران مافات شود.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 249

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار ، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
نکته ای روح فزا از دهن دوست بگو ، نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیار
تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام ، شمه ای از نفحات نفس یار بیار
به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز ، بی غباری که پدید آید از اغیار بیار
گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب ، بهر آسایش این دیده خونبار بیار
خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست ، خبری از بر آن دلبر عیار بیار
شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن ، به اسیران قفس مژده گلزار بیار
کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست ، عشوه ای زان لب شیرین شکربار بیار
روزگاریست که دل چهره مقصود ندید ، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار
دلق حافظ به چه ارزد به می اش رنگین کن ، وان گهش مست و خراب از سر بازار بیار

تعبیر: انتظار به پایان خواهد رسید. تلخکامی ها به خوشی و شادی تبدیل می شود. فقط باید صبر کرد و به خدا امیدوار بود. با آرامش خاطر به کار خود ادامه بده.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 276

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش ، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال ، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار ، کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست ، راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام ، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش
نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید ، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش
ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند ، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش
کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود ، عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش

تعبیر: از سختی ها و مشکلات زندگی نترس. همه ی مشکلات با صبر و تحمل از پیش راه تو برداشته می شوند. در اجرای تصمیم ها با تعمق و اندیشه باش. با پشتکار و استوار باش تا موفق شوی.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 339

خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم ، دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم
سزای تکیه گهت منظری نمی بینم ، منم ز عالم و این گوشه معین چشم
بیا که لعل و گهر در نثار مقدم تو ، ز گنج خانه دل می کشم به روزن چشم
سحر سرشک روانم سر خرابی داشت ، گرم نه خون جگر می گرفت دامن چشم
نخست روز که دیدم رخ تو دل می گفت ، اگر رسد خللی خون من به گردن چشم
به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش ، به راه باد نهادم چراغ روشن چشم
به مردمی که دل دردمند حافظ را ، مزن به ناوک دلدوز مردم افکن چشم

تعبیر: از هر راهی برای رسیدن به مقصد تلاش کن و از دوستان خوب خود یاری بخواه و به فکر دیگران هم باش و در صورت مقتضی به دوستان خود کمک کن.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 424

از من جدا مشو که توام نور دیده ای ، آرام جان و مونس قلب رمیده ای
از دامن تو دست ندارند عاشقان ، پیراهن صبوری ایشان دریده ای
از چشم بخت خویش مبادت گزند از آنک ، در دلبری به غایت خوبی رسیده ای
منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان ، معذور دارمت که تو او را ندیده ای
آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا ، بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده ای

تعبیر: با تمام وجود به کار خود ادامه بده تا به مقصود برسی. صبر و تحمل داشته باش و با آرامش به کار خود ادامه بده.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 68

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست ، حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست
مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او ، عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست
می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش ، گر چه در شیوه گری هر مژه اش قتالیست
ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر ، وه که در کار غریبان عجبت اهمالیست
بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد ، که دهان تو در این نکته خوش استدلالیست
مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد ، نیت خیر مگردان که مبارک فالیست
کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد ، حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست

تعبیر: انتظار شما طولانی شده است اما نا امید نباش زیرا انتظارت به پایان خواهد رسید و به مطلوب خود خواهی رسید.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 58

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ، که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست
نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر ، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست
صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد ، که چون شکنج ورق های غنچه تو بر توست
نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس ، بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست
مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را ، که باد غالیه سا گشت و خاک عنبربوست
نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است ، فدای قد تو هر سروبن که بر لب جوست
زبان ناطقه در وصف شوق نالان است ، چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست
رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت ، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست
نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است ، که داغدار ازل همچو لاله خودروست

تعبیر: به مراد و آرزوی خود خواهی رسید زیرا همه ی هدف تو رسیدن به آمال و آرزوهایت است. غم و اندوه را از وجود خود دور کن که فایده ای برای تو ندارد.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 99

دل من در هوای روی فرخ ، بود آشفته همچون موی فرخ
بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست ، که برخوردار شد از روی فرخ
سیاهی نیکبخت است آن که دایم ، بود همراز و هم زانوی فرخ
شود چون بید لرزان سرو آزاد ، اگـر بیند قد دلــجوی فرخ
بده سـاقی شـراب ارغوانی ، به یـاد نرگس جـادوی فرخ
دوتا شد قامتم همچون کمانی ، ز غم پیوسته چون ابروی فرخ
نسیم مشک تاتاری خجل کرد ، شمـیم زلـف عنبـربـوی فرخ
اگر میل دل هر کس به جایست ، بود میـل دل من سـوی فرخ
غلام همت آنم که باشد ، چو حافظ بنده و هندوی فرخ

تعبیر: در میان تمام دلبران، دل تو پای بند یک نفر است که حتی فکر دل کندن از او را هم نمی توانی بکنی. این علاقه تا حدی است که تو حتی دوستان او را نیز به خاطر او دوست می داری. نیت تو نسبت به او پاک است. خدا نیز تو را یاری خواهد کرد تا به وصال او برسی و با سعادت و شادکامی زندگی کنی.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 2

صلاح کار کجا و من خراب کجا ، ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس ، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا
چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را ، سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد ، چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
چو کحل بینش ما خاک آستان شماست ، کجا رویم بفرما از این جناب کجا
مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است ، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال ، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست ، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

تعبیر: صبور و بردبار باش و در کارها با تأمل و اندیشه حرکت کن و نا امیدی را از خود بران و به لطف و رحمت خداوند امیدوار باش و ریاکاران را معیار رفتار خود قرار نده.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 276

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش ، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال ، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار ، کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست ، راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام ، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش
نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید ، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش
ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند ، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش
کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود ، عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش

تعبیر: از سختی ها و مشکلات زندگی نترس. همه ی مشکلات با صبر و تحمل از پیش راه تو برداشته می شوند. در اجرای تصمیم ها با تعمق و اندیشه باش. با پشتکار و استوار باش تا موفق شوی.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 284

هاتفی از گوشه میخانه دوش ، گفت ببخشند گنه می بنوش
لطف الهی بکند کار خویش ، مژده رحمت برساند سروش
این خرد خام به میخانه بر ، تا می لعل آوردش خون به جوش
گر چه وصالش نه به کوشش دهند ، هر قدر ای دل که توانی بکوش
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
گوش من و حلقه گیسوی یار ، روی من و خاک در می فروش
رندی حافظ نه گناهیست صعب ، با کرم پادشه عیب پوش
داور دین شاه شجاع آن که کرد ، روح قدس حلقه امرش به گوش
ای ملک العرش مرادش بده ، و از خطر چشم بدش دار گوش

تعبیر: به شدت احساس گناه می کنی و خود را از گناهکاران می دانی، ولی بدان که لطف خدا بیشتر از جرم ماست. از او ناامید مشو و تنها از او یاری بخواه. گرچه هیچ کاری بدون خواست خدا انجام نمی پذیرد، اما همت و تلاش تو نیز لازم است تا بتوانی به مقصود دل خود برسی. مراد خود را از خدا بخواه تا بیابی.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی