فال تاروت کبیر

فال تاروت کبیر ، بعد از اینکه نیت کردید و متمرکز شدید ، به انتخاب کارت ها می پردازیم.

چهار کارت انتخاب کنید.

کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت 

فال تاروت کبیر

فال تاروت کبیر

فال تاروت کبیر، روشی معروف و محبوب از میان روش های مختلف فال تاروت است.

فال تاروت کبیر آنلاین ، از پر طرفدار ترین فال های تاروت است و روزانه افراد بسیار زیادی برای گرفتن این فال جذاب به این صفحه مراجعه می کنند.

در این فال شما 4 کارت را از بین کارت های تاروت کبیر انتخاب می کنید.

سپس ، سیستم باتوجه به نیت شما ، یکی از کارت های انتخاب شده توسط شما را برایتان باز خواهد نمود و می توانید نسبت به مشاهده فال تاروت کبیر خود اقدام نمایید.

چه موضوعاتی در فال تاروت کبیر مشخص می شود

در اصل ، فال تاروت کبیر درباره موضوعات کلی پاسخ می دهد اما مواردی هم به صورت زیر بیان خواهد شد.

  • اسم کارت
  • نماد ستاره شناسی فال انتخاب شده
  • قدرتهای فال انتخاب شده باتوجه به نیت شما
  • نتیجه گیری و توضیح فال تاروت کبیر

کارت های تاروت کبیر ، درباره درس هایی از زندگی ، تاثیرات کارهای ما ، مضامین بزرگ و مهم است و تاثیر زیادی در زندگی و سفر روحی شما به سمت روشنفکری خواهد داشت.

درک کارت های تاروت کبیر کمی پیچیده و مشکل است اما درصورت درک عمیق ، بسیار زیبا خواهد بود.

در واقع کارت های تاروت بیانگر یک ساختار از آگاهی انسان است و درس های زندگی را از قدیم تا کنون در بر میگیرد.

البته برخی آنها را به عنوان کارت های برتر ، دارای نیروی اندوخته شده برای روزهای مبادا می شناسند.

کارت های فال تاروت کبیر از 22 کارت تشکیل شده اند ، کارت ابله شخصیت جالب کارت های تاروت کبیر است که به عنوان شروع کننده سفر از آن یاد می شود و کارت گیتی یا جهان را به عنوان پایان سفر می دانند.

امیدواریم با گرفتن فال تاروت کبیر برای خود و نزدیکانتان ، درک عمیقی از این برنامه پیدا کرده و برایتان مفید باشد.

سایت پیچک فال های تاروت با تعداد کارت های بیشتر و کمتر را نیز به صورت آنلاین و رایگان ارائه کرده است که می توانید با ورود به بخش فال تاروت و انتخاب فال مورد نظر ، از آنها استفاده نمایید.


تاروت

مطالب پیشنهادی